Pastro kërkimet

Rekomandohet përdorimi i filtrimit të duhur sepse lejon filtrimin/ kërkimin përkatës duke filluar nga Shkalla e Gjykatës dhe ndihmon në referencën e informatave të lëndës.

  Filtra të ngjashëm

Ndihmë

Ndihmë

Ndihmë

Shkalla e pastrimit të lëndëve sipas gjykatës (lëndët e zgjidhura/lëndët e reja të pranuara)

Ndihmë

Emri i gjykatës Lëndët e reja të pranuara Lëndët e zgjidhura për periudhën e përcaktuar kohore Shkalla e pastrimt/zgjidhjes së lëndëve

Aplikacioni raporton të gjitha rastet e regjistruara në Sistemin Informativ të Menaxhimit të Lëndëve duke filluar nga viti 2000.