Aplikacioni raporton të gjitha rastet e regjistruara në Sistemin Informativ të Menaxhimit të Lëndëve duke filluar nga viti 2000.