Pastro kërkimet

Rekomandohet përdorimi i filtrimit të duhur sepse lejon filtrimin/ kërkimin përkatës duke filluar nga Shkalla e Gjykatës dhe ndihmon në referencën e informatave të lëndës.

  Filtra të ngjashëm

Ndihmë

Ndihmë

Ndihmë

Numri i pjesëmarrësve të përfshirë në çështjet gjyqësore

Ndihmë

Emri i gjykatës Numri i lëndevë të reja të pranuara Numri i lëndëve të zgjidhura për një peiudhë të përcaktuar kohore Shkalla e pastrimt/zgjidhjes së lëndëve Numri i Palëve

Aplikacioni raporton të gjitha rastet e regjistruara në Sistemin Informativ të Menaxhimit të Lëndëve duke filluar nga viti 2000.