Pastro kërkimet

Rekomandohet përdorimi i filtrimit të duhur sepse lejon filtrimin/ kërkimin përkatës duke filluar nga Shkalla e Gjykatës dhe ndihmon në referencën e informatave të lëndës.

  Filtra të ngjashëm

Ndihmë

Ndihmë

Ndihmë

Numri mesatar i seancave dhe palëve sipas departamenteve dhe llojit të rastit

Ndihmë

Departamenti Lloji i rastit Numri i seancat mesatare Numri i partitë mesatare

Aplikacioni raporton të gjitha rastet e regjistruara në Sistemin Informativ të Menaxhimit të Lëndëve duke filluar nga viti 2000.